Free Download Tribeware 5.14.6 APK

Description of Tribeware

Platforma motywacyjna przeznaczona jest dla nowoczesnych i dynamicznych firm, które chcą zmotywować swoich pracowników do osiągania nadzwyczajnych efektów w nadzwyczajny sposób. Jeśli chcesz sprzedawać więcej, obsługiwać klientów lepiej czy zwiększyć tempo procesów biznesowych, sięgnij po nasze rozwiązanie. Opiera się ono o wzmocnienia pozytywne, więc Twój cel, staje się jednocześnie celem pracowników. Motywując za pomocą nagradzania, nie powodujesz wypalenia, zwiększasz lojalność zespołu i odpowiedzialność za wykonywane zadania.
Motivational platform is designed for modern and dynamic companies who want to motivate their employees to achieve extraordinary results in an extraordinary way. If you want to sell more, serve customers better and increase the pace of business processes, reach for our solution. It is based on positive reinforcement, so your goal becomes the goal of personnel. Motivated by reward, do not you cause burnout, increase the loyalty of the team and the responsibility for the tasks performed.
Ulepszenia i poprawki

App Information of Tribeware

App Name Tribeware
Package Name pl.one2tribe.tribeware
Version 5.14.6
Rating ( 117 )
Size 32.1 MB
Requirement Android 5.0+
Updated 2019-07-30
Installs 10,000+
Category Apps, Business
Developer

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *